Vučna služba

Vučna slu??ba

U slučaju potrebe spremni smo ponuditi vrhunsku uslugu vučne slu??be.

Vozila u na??em pogonu spremna su iza�?i na teren i suočiti se s najzahtjevnijim situacijama. Posjedujemo opremu za izvlačenje izuzetno te??kih tereta.